NU SÄLJES DAGBOK FRÅN UD VOL 1-5 (alt 1-4) ENBART SOM PAKET

Bokpaket innehållande DAGBOK FRÅN UD Volymerna 1-5, kostar 2400 kr inkl. moms och frakt (10 kg) inom Sverige.

Om du redan har köpt Dagbok från UD Volym 5 och vill köpa 1-4 kostar det 2000 kr inkl. moms och frakt (8 kg) inom Sverige.

Betalning: alternativ 1 Swisha till nr: 1235116736, Skriv in avsändare, gatuadress, postnummer, ort och mobilnummer, för avisering via sms vid ankomst till utlämnings stället

Betalning: alternativ 2 Bankgiro: 351-5707, Skriv in avsändare, gatuadress, postnummer, ort och mobilnummer, för avisering via sms vid ankomst till utlämnings stället

Mottagare är det utgivande förlaget SILAC

Omslag Dagbok från UD Volym 1
Volym 2 omslag
ud3omslag
UD 4 omslag korr 2
UD 5