BÖCKER OCH ARTIKLAR

1984
1987

2003 – Medverkar med artikel om den Heliga Birgittas västgötska förbindelser
2003

2003
2006
2007 – Medverkar med artikel om Västergötlands lagmän

2008
2009
2012 – Artikel i Skara Stifthistoriska Sällskaps medlemsblad
Omslag Dagbok från UD Volym 1
2012
Volym 2 omslag
2014
ud3omslag
2017
2017
UD 4 omslag korr 2
2018
2019 – Medverkar i med en artikel om Johan Henriksson (Reuter af Skälboö)

UD 5
2020