FÖRHÖR MED ABDUL RAHMAN LATIF 1986-03-03 kl 09.50 (Y 24:11) av krinsp Åke Thorstensson och krinsp Lars Jonsson samt förhör med Latif 1986-03-09 av RK-Eko Rolf Beronius och krinsp Stig Kjelsson (Y:24:119) om den ”lapp/ karta” som hittades vid telefonen i den bostad där han var inneboende 28/2 1986”. 

FÖRHÖR MED ABDUL RAHMAN LATIF 1986-03-03 kl 09.50 (Y 24:11) av krinsp Åke Thorstensson och krinsp Lars Jonsson samt förhör med Latif 1986-03-09 av RK-Eko Rolf Beronius och krinsp Stig Kjelsson (Y:24:119) om den ”lapp/ karta” som hittades vid telefonen i den bostad där han var inneboende 28/2 1986”.