Om Prof Bo Theutenberg

Professor i folkrätt. UD:s Folkrättssakkunnige/ Ambassadör under "kalla kriget". Tjänstgjorde incidentberedskapen samt Försvarsstaben/Op2 och ÖB:s folkrättslige rådgivare under "kalla kriget" Professor International law. Chief Legal Adviser/Ambassador Swedish Foreign Ministry during the "Cold War" as well as service Swedish Airforce Alert & Interception Unit /later Defence Staff, Legal Adviser to the Supreme Commander (ÖB) during the "Cold war".

FRÅN OCH MED IDAG 8/12 2022 ÄR DE KOMPLETTA PAKETEN MED VOLYMERNA 1-5 SLUT.

Endast följande volym kan erbjudas i enstaka exemplar. 

DAGBOK FRÅN UD VOLYM 5 finns kvar, pris 485 kr inkl moms och frakt inom Sverige

Betalning: alternativ 1 Swisha till nr: 1235116736, Skriv in avsändare, gatuadress, postnummer, ort och mobilnummer, för avisering via sms vid ankomst till utlämnings stället

Betalning: alternativ 2 Bankgiro: 351-5707, Skriv in avsändare, gatuadress, postnummer, ort och mobilnummer, för avisering via sms vid ankomst till utlämnings stället

Mottagare är det utgivande förlaget SILAC