Om Prof Bo Theutenberg

Professor i folkrätt. UD:s Folkrättssakkunnige/ Ambassadör under "kalla kriget". Tjänstgjorde incidentberedskapen samt Försvarsstaben/Op2 och ÖB:s folkrättslige rådgivare under "kalla kriget" Professor International law. Chief Legal Adviser/Ambassador Swedish Foreign Ministry during the "Cold War" as well as service Swedish Airforce Alert & Interception Unit /later Defence Staff, Legal Adviser to the Supreme Commander (ÖB) during the "Cold war".

NU SÄLJES DAGBOK FRÅN UD VOL 1-5 ENBART SOM PAKET

Bokpaket innehållande DAGBOK FRÅN UD Volymerna 1-5, kostar 2100 kr inkl. moms och frakt (10 kg) inom Sverige.

Betalning: alternativ 1 Swisha till nr: 1235116736, Skriv in avsändare, gatuadress, postnummer, ort och mobilnummer, för avisering via sms vid ankomst till utlämnings stället

Betalning: alternativ 2 Bankgiro: 351-5707, Skriv in avsändare, gatuadress, postnummer, ort och mobilnummer, för avisering via sms vid ankomst till utlämnings stället

Mottagare är det utgivande förlaget SILAC

Omslag Dagbok från UD Volym 1
Volym 2 omslag
ud3omslag
UD 4 omslag korr 2
UD 5